Diplom och ring

Två av förbundets mest efterfrågade förmåner är civilekonomdiplomet och civilekonomringen.

 

Civilekonomdiplom och ramExempel på ett civilekonomdiplom

Du kan beställa civilekonomdiplomet om du är yrkesverksam medlem (ej studentmedlem) och har betalat din avgift. Civilekonomdiplomet är exklusivt och kostnadsfritt och visar att du enligt svensk praxis kan kalla dig civilekonom. Du får både en svensk och en engelsk version av diplomet. 

Så beställer du ditt diplom

Beställ ditt diplom via medlemsservice@civilekonomerna.se och ange ditt personnummer och examensår.

Du kan också köpa en ram till ditt diplom hos Selectedframes. Som medlem får du 10 procent rabatt. Beställ din ram direkt hos leverantören här

CivilekonomringTvå civilekonomringar, en i silver och en i guld

Civilekonomringen följer den svenska traditionen med examensringar. Likt civilingenjörerna och arkitekterna är ringen för många civilekonomer ett kärt minne från studietiden. Ringens symbolik uttrycker stolthet över professionen och en stark värdegrund. Eklöven som utsmyckar ringen står för värdighet och orubblig kraft. Eklöven är en del av Civilekonomernas logtotyp som består av ett emblem som härör från den grekiska budbäraren Hermes, köpmännens skyddspatron. Hermes kännetecknas av vingar på fötterna, en hjälm och en stav (en s.k. kaducé eller Merkuriusstav). Kaducén är en bevingad stav som är omslingrad av två ormar. Att Hermes stav även har vingar beror på att han har ett egyptiskt ursprung, dessa vingar lade sedan grekerna till på kaducén. Kaducén är handelns traditionella symbol. Därav utformningen på Civilekonomernas emblem.

Beställ din civilekonomring

Du som är färdig civilekonom kan beställa civilekonomringen. Den finns i 18 karat vitt- eller rött guld och i två bredder. Fyra respektive sex millimeter.

Beställning av civilekonomring