Lönestatistik

Vet du marknadslönen för ditt arbete? Eller vad som är vanligt att tjäna för en person med dina arbetsuppgifter i Stockholmsregionen? Saco Lönesök ger dig alla svar du behöver.

Saco Lönesök – mer än 300 000 löner för akademiker

Saco Lönesök (nås via Mina sidor) består av två delar, en del med Civilekonomernas insamlade löner och en del där samtliga Sacoförbund är med. Med hjälp av Saco Lönesök kan du jämföra din lön med andra civilekonomers löner, eller med en annan akademikergrupps lön. På så sätt får du väl underbyggda argument till din löneförhandling.

Du kan jämföra lön i olika sektorer som privat, kommunalt och statligt, olika åldersgrupper, yrkestitlar eller geografiska regioner.

Varför är det så viktigt med lönestatistik?

Dagens löneavtal ger dig ett allt större inflytande och ansvar för din egen lön. Löneavtalen saknar ofta procentsatser och löneförhandlingarna sker vanligast direkt mellan dig och din chef. Därför är det viktigt att du har en god uppfattning om vad som är din marknadslön.

Vad de olika lönebegreppen betyder

 • Medellön: medelvärdet av alla ingående löner
 • Median: den mittersta lönen, 50 % har en lägre lön, 50 % en högre.
 • 10:e percentilen: 10 % har en lägre lön, 90 % en högre.
 • Undre kvartilen (25:e percentilen): 25 % har en lägre lön, 75 % en högre.
 • Övre kvartilen (75:e percentilen): 75 % har en lägre lön, 25 % en högre.
 • 90:e percentilen: 90 % har en lägre lön, 10 % en högre.

Vad som ingår i Civilekonomernas lönestatistik

I lönestatistiken ingår:

 • Fast kontant månadslön (deltidsanställdas löner räknas upp till heltid)
 • Rörlig lön - genomsnittlig per månad (exempel bonus, provision och resultatlön)
 • Värdet av naturaförmåner (exempel tjänstebil eller lunchkuponger)

I lönestatistiken ingår inte:

 • Övertidsersättning
 • Traktamenten
 • Restidsersättning och liknande
 • Semesterersättning