Medlemsförsäkringar

Är du, din familj och ditt företag rätt försäkrade? Som medlem har du möjlighet att teckna försäkringar till en förmånlig kostnad.


Viktig information

Den 1 januari 2020 bildade Jusek och Civilekonomerna det nya fackförbundet Akavia. Som före detta Civilekonommedlem innebär det bland annat att dina gruppförsäkringar flyttas från If till Skandia och om du tecknat sakförsäkringar så är de numera hos Folksam. I de flesta fall har även kostnaden för försäkringspremierna sänkts.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta medlemsservice på Akavia så hjälper vi dig.

Medlemsförsäkringar i Akavia

Som medlem i Akavia har du möjlighet att teckna olika typer av försäkringar till dig, din familj och dina ägodelar till ett förmånligt pris. Här kan du läsa mer om Akavias försäkringar.

Till Akavia »