Nytt förbund 2020

Här kan du följa med på resan när vi på Civilekonomerna tillsammans med Jusek skapar ett nytt förbund. Har frågor eller känner dig osäker på något tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig!

Aktuellt för dig som medlem

Nytt förbund skapar unik möjlighet

Genom att bilda ett nytt förbund – tillsammans – kommer vi att samla över 130 000 medlemmar i både privat och offentlig sektor och bli Sveriges åttonde största fackliga förbund. Det gör oss till en röst att räkna med!

Läs artiklen »

Vi flyttar till Sundbyberg

Den 27 september flyttade förbundet till nya, tillfälliga kontor i Sundbyberg i Stockholm tillsammans med Jusek. Flytten är ett steg i det planerade nya förbundet mellan Civilekonomerna och Jusek den 1 januari 2020.

Nya kontaktuppgifter »

Ett nytt förbund skapar en unik möjlighet att åstadkomma medlemsnytta, innovation och inflytande på riktigt.

Lee Wermelin, förbundsordförande Civilekonomerna

Dina förmåner

Vad händer med min inkomstförsäkring?

Du kan vara helt trygg. Din inkomstförsäkring och tilläggsförsäkringar som du valt fortsätter att fungera som vanligt. Eventuella förändringar kommer att meddelas i god tid.

Läs mer »

Dina medlemsförsäkringar

Genom det nya förbundet kommer vi i framtiden kunna erbjuda ännu förmånligare medlemsförsäkringar. Dina befintliga försäkringar fortsätter att gälla som vanligt.

Läs mer »

Om ditt medlemskap

Behöver jag ansöka om ett nytt medlemskap?

Nej, du blir automatiskt medlem i det nya förbundet. Någon ny ansökan kommer inte att behövas.

Kan jag fortsätta betala min faktura via autogiro?

Ja, precis som tidigare kommer du enkelt och smidigt att kunna betala med autogiro.  

 

 

Hur påverkas medlemsavgiften av det nya förbundet?

Det är för tidigt att svara på. Fram till att nya förbundet bildats förblir medlemsavgiften oförändrad. Målet med det nya förbundet är att kunna erbjuda en ännu mer konkurrenskraftig produkt.

Hur påverkas medlemsvillkoren av ett nytt förbund?

Fram till att det nya förbundet bildats förblir medlemsvillkoren oförändrade. 

Läs villkoren

Om det nya förbundet

Varför gör ni detta?

Civilekonomerna och Jusek delar värdegrund och facklig ideologi. Ett nytt förbund skapar en unik möjlighet att åstadkomma medlemsnytta, innovation och inflytande.

Akademikerförbunden Civilekonomerna och Jusek tillhör redan i dag de större Sacoförbunden. Civilekonomerna organiserar ekonomer och har omkring 44 000 medlemmar. Jusek organiserar jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare och samlar närmare 90 000 medlemmar. Ett nytt förbund skulle därmed representera över 130 000 medlemmar, i privat och offentlig sektor.

Tillsammans blir vi näst största förbund i Saco och en stark röst för våra medlemsgrupper. Det ger oss ännu bättre förutsättningar att skapa verklig medlemsnytta.

Läs mer
Kommer ni att byta namn?

Ja, det nya förbundet kommer att få ett nytt namn. Arbetet med att ta fram ett namn pågår för fullt.

När bildas det nya förbundet?

Det nya förbundet är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2020.

Jag har valt er för att få experthjälp för just civilekonomer. Hur blir det med specialistkompetensen i det nya förbundet?

Specialistkompetensen för ekonomer kommer genom bildandet av ett nytt förbund att stärkas. Genom att samla båda förbundens kompetens om ekonomer inom privat och offentlig sektor kommer vi ytterligare att kunna vässa vår medlemsrådgivning för ekonomer. 

 

Är det inte bättre att behålla ett litet förbund?

Självklart finns det många fördelar med ett litet förbund. Men förbundsstyrelsens samlade bedömning är att vi tillsammans med Jusek kommer att kunna skapa betydligt större medlemsnytta. Med 130 000 medlemmar blir vi en väsentlig starkare aktör i förhandlingar med arbetsgivarsidan. Våra möjligheter att påverka samhällsfrågor (t.ex. jämställda löner, balans i livet) förbättras kraftigt.

Genom att samla båda förbundens kompetens kommer vi ytterligare att kunna vässa vår medlemsrådgivning. Ännu attraktivare förmåner och erbjudanden är andra exempel. Tillsammans ges Civilekonomerna och Jusek förutsättningar att offensivt möta framtidens tuffa utmaningar. 

 

Var kommer det nya förbundet att vara placerat?

Från den 30 september finns förbundet i nya, tillfälliga kontor i Sundbyberg i Stockholm tillsammans med Jusek. Flytten är ett steg i det planerade nya förbundet mellan Civilekonomerna och Jusek den 1 januari 2020.  Post, telefon- och mejladresser fungerar som tidigare. Ny besöksadress är: Civilekonomerna, Esplanaden 3A i Sundbyberg.  

 

 

Hur stort blir det nya förbundet?

Det nya förbundet kommer att samla över 130 000 medlemmar och bli Sveriges åttonde största fackliga organisation.

Om dina förmåner

Vad händer med min inkomstförsäkring?

Din inkomstförsäkring och tilläggsförsäkringar som du valt fortsätter att fungera som vanligt. Eventuella förändringar kommer att meddelas i god tid.

Läs mer om inkomstförsäkringen
Kommer jag att förlora intjänad tid hos a-kassa eller civilekonomerna?

Nej, du behåller både intjänad tid hos a-kassa och Civilekonomerna. 

Läs mer
Vad händer med min gruppförsäkring hos IF?

Våra gruppförsäkringar fortsätter tillsvidare att gälla som vanligt. Planen är att vi genom nya förbundet ska kunna erbjuda ännu förmånligare medlemsförsäkringar.

Läs mer
Vad händer med mitt lån via Danske Bank och SEB?

Medlemslånen hos Danske Bank och SEB fortsätter tillsvidare att gälla som vanligt. Planen är att vi genom nya förbundet ska kunna erbjuda ännu förmånligare bankförmåner.

Läs mer om dina bankförmåner
Vem kontaktar jag vid frågor om lön, arbetsrätt och avtal?

Du kontaktar oss precis som tidigare:

ombudsman@civilekonomerna.se 
08-556 912 60

Öppettider: mån-tor: 08:30 - 16:30, fred: 08:30 - 15:45
Sommartider under juni, juli och augusti: mån-tor: 08:30 - 15:45, fred: 08:30 - 15:15
Kansliet har stängt mellan kl 11.30 - 12.30

 

 

Mejla jouren