Bli medlem i Akavia

Från och med 1 januari gick Civilekonomerna samman med Jusek och bildade Akavia.

Bli medlem