Att väljas bort på grund av sin ålder är en av de vanligaste diskrimineringsformerna i Sverige. Vår undersökning visar att civilekonomer i större utsträckning upplever åldersdiskriminering i arbetslivet jämfört med andra högskoleutbildade tjänstemän. Utöver resultaten från undersökningen tar rapporten upp vad som Civilekonomerna anser bör göras för att komma åt problemet med åldersdiskriminering.

Filbehörighet
Public
Filkategorier