Snabbspår till hög lön

Bild

Den som tidigt i karriären vill ha en hög lön bör satsa på utlandsarbete och jobba extra redan under studietiden. Det visar en ny rapport från Civilekonomerna, Civilekonomer tre år efter examen 2019, där 1 052 ekonomer som utexaminerades 2015 gett svar om bland annat sin lön.

Av undersökningen framgår att 50 procent har en månadslön på mellan 31 000 och 40 000 kronor tre år efter avslutad utbildning. 27 procent tjänar 41 000 eller mer.

- Ekonomutbildningen förblir ett säkert kort för den som vill göra snabb karriär och komma upp i lön, säger Ulrika Wallén, utredare på Civilekonomerna. 

Men vilka faktorer påverkar egentligen löneutvecklingen de första åren efter examen? Det handlar förvisso om en mängd olika faktorer men hos dem som bara tre år efter examen uppnått en hög lön finns flera gemensamma nämnare.

Ett exempel är att arbeta utomlands. Här har 21 procent en lön på mer än 45 000 kronor i månaden. Även utlandsstudier betalar sig. Av de som studerat utomlands har 22 procent än lön över 40 000 kronor. För den som inte läst utomlands är motsvarande siffran 12 procent. 

Stor betydelse för en snabb lönekarriär har även var i Sverige man arbetar. Störst andel bland dem som tjänar över 40 000 kronor tre år efter examen finns i Stockholm följt av Skåne. När det gäller examenstyp har ekonomer med civilekonomexamen 4 år högst lön.  

Lönen tre år efter examen är också högre för dem som skaffat sig arbetslivserfarenhet vid sidan av studierna. Bland dem hade 29 procent en lön på mer än 45 000 kronor. För dem som inte arbetat var det bara 22 procent som kom upp över den lönenivån. Att tidigt efter examen kliva på en chefsbefattning betalar sig också. Här har 25 procent en lön på mer än 50 000 kronor i månadslön.

- Rätt nivå på ingångslön är förstås även det viktigt. Förbundet senaste rekommendation ligger på 30 000 kronor, säger Ulrika Wallén.


Faktorer som tidigt i karriären ger hög lön:

  1. Arbeta utomlands
  2. Jobba i Stockholm
  3. Civilekonomexamen
  4. Chefsbefattning
  5. Arbetslivserfarenhet vid sidan av studierna
  6. Utlandsstudier

Källa: Civilekonomer Tre år efter examen 2019


Vill du på verka din lön? Ta del av fler tips här:

Civilekonomerna guidar dig till en bättre lön