Kontakter viktigast för första jobbet

Bild

När ekonomer rankar på vilket sätt de fick första jobbet hamnar kontakter på plats ett före företagens webbsidor. Det framkommer av en färsk rapport från Civilekonomerna. 

Ulrika Wallén, utredare på Civilekonomerna
Ulrika Wallén

Rapporten som går under namnet Civilekonomer tre år efter examen 2019 visar att 21 % fick sitt första jobb via kontakter, bekanta och nätverk. På andra plats hamnar företagens webbsidor före sajter tillhörande rekryteringsföretag.

– Kontakter är en viktig nyckel till första jobbet. Det är därför det är så viktigt med engagemang och nätverkande redan under studenttiden, säger Ulrika Wallén, utredare på Civilekonomerna.

Hur man får sitt första jobb skiljer sig delvis åt mellan könen. Männen får i större utsträckning sina första jobb via kontakter och nätverk alternativt företagets webbsida.

Kvinnorna får i större utsträckning sina första jobb via rekryteringsföretag, rekryteringswebbsida och via Arbetsförmedlingen.

Antalet respondenter i undersökningen var 1 052 ekonomer från 21 av 24 högskolor och universitet som ger utbildning i ekonomiska ämnen. Respondenterna tog examen 2015. 
 

Hur får ekonomer sitt första jobb?
  Kvinna Man Totalt
Bekanta/kontakter/nätverk 18% 24% 21%
Företagets webbsida 17% 22% 19%
Rekryteringsföretag/rekryteringswebbsida 19% 14% 17%
Via jobb jag hade före eller under studierna 13% 13% 13%
Förfrågan hos arbetsgivare 5% 7% 6%
Arbetsförmedlingen 8% 3% 6%

 

 

 

 

 Civilekonomerna guidar dig genom studierna och ut i yrkeslivet

Läs mer: 

Civilekonomernas bästa cv-tips

Så går det för Sveriges civilekonomer tre år efter examen

Ta del av vår CV-guide (pdf)