Fullmäktige fattar historiskt beslut

Bild

Civilekonomernas Fullmäktige har i dag fredag den 8 februari enhälligt godkänt förbundsstyrelsen viljeinriktning att verka för att tillsammans med Jusek bilda en ny organisation som ska organisera de båda förbundens medlemsgrupper. 

- Styrelsen välkomnar Fullmäktiges beslut. Ett nytt förbund får en unik möjlighet att åstadkomma marknadens bästa medlemsnytta, ökad investeringskraft i innovation och tyngre och bredare samhällsinflytande, säger Lee Wermelin, ordförande i Civilekonomerna.   

Arbetet med det nya förbundet kommer att beredas vidare gemensamt mellan Civilekonomerna och Jusek. Förbundsstyrelsernas ambition är att den nya organisationen ska kunna bildas före 2019 års utgång. Medlemskapet i Civilekonomerna med alla förmåner och erbjudanden kommer under processens gång att löpa på precis som vanligt.

Vid frågor kontakta: Torbjörn Askman, kommunikationsansvarig,
070-266 27 69, torbjorn.askman@civilekonomerna.se

På bild: Lee Wermelin, ordförande Civilekonomerna och Sofia Larsen, ordförande Jusek