Lönegapet fortsätter att öka

Bild

En kvinnlig ekonom tjänar i snitt 11,6 procent mindre än en manlig kollega som är lika gammal, har samma befattning och jobbar i samma sektor. 
Med osakligt grundade löneskillnader riskerar arbetsgivarna att gå miste om viktig kompetens,  säger Elin Lemel ombudsman på Civilekonomerna. 

– Vi kan återigen konstatera att det finns stora löneskillnader mellan kvinnliga och manliga civilekonomer. Det är hög tid att företagsledningarna gör kvinnors karriärmöjligheter och därmed jämställda löner till en strategisk ledningsfråga, säger Ulrika Wallén, utredare på Civilekonomerna. 

Jämfört med för fyra år sedan har lönegapet ökat med närmare en procent, då motsvarande siffra vad 10,7 procent, enligt en färsk undersökning från Civilekonomerna. Elin Lemel, anser att det anmärkningsvärt att utvecklingen går åt fel håll trots att frågan diskuterats i flera år 

– Det är anmärkningsvärt att utvecklingen går åt fel håll trots att den här frågan har diskuterats i flera år. Med osakligt grundade löneskillnader riskerar arbetsgivarna att gå miste om viktig kompetens därför är det här en fråga att lyfta ur strategiskt perspektiv på högsta organisatoriska nivå.

Det så kallade rålönegapet, där man ser till vad män respektive kvinnor har för lön utan hänsyn till faktorer som ålder, befattning och sektor, är 18 procent, vilket är en minskning med tre procentenheter sedan 2005. 

Elin Lemel, ombudsman Civikekonomerna
Glöm inte att läsa på om lönekriterierna på din arbetsplats, tipsar Elin Lemel, ombudsman på Civilekonomerna.

En del av förklaringen till att män som är ekonomer har en högre snittlön, är att män har en något högre medelålder, en större andel är chefer och fler kvinnor än män jobbar i offentlig sektor där lönerna generellt sett är lägre. Men även efter att man tagit hänsyn till sådana faktorer är löneskillnaden mellan könen alltså 11,6 procent.

Sett till Sverige som helhet tjänade kvinnor i Sverige 32 600 kronor i snitt 2018, jämfört med en lön på 36 500 kronor för män, enligt statistik från Medlingsinstitutet, vilket ger en löneskillnad på 10,7 procent. Om man däremot tar hänsyn till förklarande faktorer minskar lönegapet till 4,4 procent. 

Enligt Elin Lemel kan det vara svårt att säga vad dessa oförklarliga löneskillnader beror på, men en delförklaring som en tidigare undersökning visat på kan vara att kvinnor generellt sett värderar sitt arbete lägre än vad män gör. 

– På en arbetsplats där offensiv löneförhandling premieras framför kompetens och prestation har det givetvis betydelse för lönen. Vissa arbetsgivare saknar kollektivavtal, andra är dåliga på att följa de krav på individuell och differentierad lönesättning på saklig grund som ställs upp i våra löneavtal. Det är också så att kvinnor ofta tar ut längre föräldraledighet än män vilket kan påverka karriär och löneutveckling. 

Vad kan man som individ/medarbetare respektive arbetsgivare göra åt detta?
– Som medlem kan du med fördel använda dig av vår lönestatistik för att få koll på vad som är en marknadsmässig lön för din tjänst. Förbered dig väl inför löneförhandlingen. Läs på lönekriterierna på din arbetsplats, dokumentera under hela året din prestation och vänd dig till vår medlemsjour om du vill ha råd och stöd och möjlighet att pröva dina argument innan du går in i en förhandling. Som arbetsgivare är det viktigt att fundera över vad osakliga löneskillnader kan bero på i den egna organisationen. Vad premieras och varför? Är lönekriterierna tillräckligt tydliga och uppfyller de syftet att se till att lönen sätts utifrån kompetens, prestation och bidrag till verksamheten. Det är en bra start för att motverka osakliga löneskillnader.

Om undersökningen
Varje år gör Civilekonomerna en löneenkät bland yrkesverksamma medlemmar. I årets undersökning har 11.000 medlemmar deltagit.Tjänar du mindre än din manliga kollega? Ta del av Elins tips för hur du kan höja din egen lön!

Männen får fortfarande mer

Medellön
Kvinnor: 49 562 kronor 
Män: 60 582 kronor
Totalt: 54 086 kronor

Medelålder
Kvinnor: 42 år
Män: 44 år

Andel chefer
Kvinnor: 24,3 procent
Män: 33,9 procent

Privat sektor
Kvinnor: 69,4 procent
Män: 77,2 procent

Offentlig sektor
Kvinnor: 29 procent
Män: 21,4 procent

Ideell sektor
Kvinnor: 1.6 procent
Män: 1,4 procent