Uppdrag i det nya förbundet

Bild

Genom att bilda ett nytt förbund samlas över 130 000 medlemmar i både privat och offentlig sektor och blir Sveriges åttonde största fackliga förbund.

Det nya förbundet behöver en förbundsstyrelse, sektionsstyrelser inom privat, kommunal och statlig sektor, en styrelse till studentsektionen samt förtroendevalda revisorer och revisorssuppleanter. Dessa ska väljas på det gemensamma fullmäktigemötet den 16 december 2019. Valen förbereds av en valberedning som består av ledamöterna i Juseks och Civilekonomernas valberedningar. 

Det behövs kandidater för dessa styrelseposter och förtroendeuppdrag. Har du förslag på en intressant person eller vill du själv kandidera? Skicka in ditt förslag på kandidater senast den 15 oktober. 

Har du frågor, kontakta valberedningen via Mia Stuhre, telnr: 0705 98 02 12 eller e-post miastuhre@gmail.com.

LÄS MER: