Fullmäktige röstade ja till nytt förbund

Bild

Civilekonomernas fullmäktige fattade idag det andra stadgeenliga beslutet att bilda ett nytt förbund tillsammans med Jusek. "Nu fortsätter vi resan med att skapa ett modernt förbund", säger Civilekonomernas ordförande Lee Wermelin.

Under tisdagen hölls Civilekonomernas fullmäktigemöte i Stockholm. Stämningen var både högtidlig och positiv.

På programmet fanns tre beslut som ledamöterna skulle ta ställning till: Det var dels identitet, politik och riktning för det nya förbundet, dels frågan om medlemsavgiften samt, det allra viktigaste beslutet, bildandet av det nya förbundet tillsammans med Jusek.

Eftermiddagens fullmäktigeförhandlingar rymde tid för frågor och diskussioner innan det blev dags för omröstning. Ledamöterna röstade ja till ett samgående.

- Det känns fantastiskt! När vi fattade det första beslutet i februari kände jag mig lite rörd och omtumlad. Den här gången har jag ju hunnit arbeta med detta under ytterligare åtta månader, så nu är jag fylld av energi och vill komma igång med resten av arbetet. Nu fortsätter vi resan med att skapa ett helt nytt och modernt förbund tillsammans med Jusek, säger Civilekonomernas ordförande Lee Wermelin.

Hur påverkar det här beslutet medlemmarna?

- I det omfattande arbetet med att formera det nya förbundet som vi gjort under året har 1 361 medlemmar, anställda och förtroendevalda involverats genom intervjuer och frågor. För dem kommer förändringen inte som en överraskning utan de har ju varit med på resan. För alla andra medlemmar som kanske t.o.m. missat nyheten om att detta pågår kommer den stora förändringen märkas då förbundet byter namn. Vår medlemsservice fortsätter som vanligt och våra kanslier gör ett fantastiskt och mycket hårt arbete med att både skapa förutsättningar för det nya förbundet och samtidigt upprätthålla vår höga servicenivå mot medlemmarna.

Jusek höll sitt fullmäktigemöte under måndagen och då röstade deras ledamöter för ett samgående. Nu när både Jusek och Civilekonomernas respektive fullmäktige fattat de stadgeenliga två på varandra följande beslut om att bli ett förbund återstår ett sista formellt steg: Den 16 december fattas beslutet om samgåendet av Jusek och Civilekonomernas gemensamma fullmäktige. Då utses också den nya styrelsen och förtroendevalda till sektionerna samt valberedning för det nya förbundet. Under det här mötet kommer även det nya förbundets namn och identitet att presenteras. Den större lanseringen för allmänheten kommer att göras under 2020.