Föräldraledighet är en naturlig del av arbetslivet och diskriminering på grund av föräldraledighet är förbjuden enligt svensk lag. Trots detta får Civilekonomerna med jämna mellanrum samtal från medlemmar som på olika sätt har blivit missgynnade på arbetsplatsen i samband med föräldraledighet.

Filbehörighet
Public
Filkategorier