Nyheter i inkomstförsäkringen

Bild
Nyheter i inkomstförsäkringen

Nu utökar vi möjligheterna för inkomstförsäkringen. Som yrkesverksam medlem kan du teckna Tilläggsförsäkring lön där du kan höja taket i din inkomstförsäkring från 80 000 kronor/mån upp till 140 000 kronor/mån.

De medlemmar som omfattas av Civilekonomernas inkomstförsäkring och har inkomst över 80 000 kr per månad kan teckna Tilläggsförsäkring lön. Tilläggsförsäkring lön ger dig möjlighet att försäkra, tillsammans med inkomstförsäkringen, inkomster upp till 140 000 kr per månad. Ersättningen betalas ut under samma tid som Civilekonomernas inkomstförsäkring, under som mest 120 arbetslösa dagar. Premien avgörs av din inkomst. Har du frågor är du välkommen att kontakta Akademikernas Inkomstförsäkring på telefon 0770-78 20 50 eller e-post kundservice@inkomstforsakring.com.

Läs mer om Tilläggsförsäkring lön och dess villkor här: https://www.inkomstforsakring.com/civilekonomerna/tillaggsforsakringar/t...