Förtydligande om kontrolluppgift

Bild
Mapp med ett dokument i mot gul bakgrund

Vi har tidigare informerat om att det nu finns kontrolluppgifter rörande inbetalda medlemsavgifter 2018 (från 1 juli) på Mina Sidor under fakturor.

Vi vill förtydliga att belopp som redovisas under kontrolluppgifter enbart rör avgifter som inkommittill förbundet (inte avgifter till Akademikernas a-kassa) senast den 31 december 2018. Helger och röda dagar har i en del fall inneburit att betalningar först inkommit under innevarande år.

Medlemsavgifter som inkommit efter den 1 januari kommer att finnas med i kontrolluppgifterna för 2019.