Civilekonomerna på UNT debatt: Försvåra inte kloka val