Hur kan utbildning och forskning bidra till att skapa jobb och välfärd - idag och i framtiden?