Information om avblåst strejk gällande flexpension