Information till våra förtroendevalda inom kommun, landsting och region