Kollektivavtalet mellan SACO-förbunden och FAO är prolongerat