Valberedningens förslag inför Fullmäktige den 13 och 14 november