Nytt förbund 2020

Den 16 december 2019 togs det slutliga beslutet att Jusek och Civielkonomerna bildar ett helt nytt förbund. Tillsammans skapar vi Akavia den 1 januari 2020

Aktuellt för dig som student

Hon ska leda det nya förbundet

Civilekonomernas förbundsordförande Lee Wermelin ser med förväntan fram emot att bilda ett nytt förbund ihop med Jusek. Här berättar hon om sina hjärtefrågor och synen på fackets roll framåt.
 

Läs intervjun här »

Namnet - den akademiska vägen

Hur döper man ett förbund? Tidigare hade vi ju båda hetat vad vi var med beskrivande namn. Nu ville vi visa redan i namnet att vi skapat något nytt.

Lär mer här »

Den svenska modellen bygger på organiserade arbetsgivare och arbetstagare. I stället för strejk och konflikt har vi valt förhandling. 

Lee Wermelin, ordförande Akavia

Frågor och svar

Om ditt medlemskap

Vad kostar medlemskapet i Akavia som student.

Medlemskapet för studerande är kostnadsfritt.  

Vad händer ifall jag varit medlem i både Jusek och Civilekonomerna?

Oavsett vilket förbund du varit medlem i så blir du automatiskt medlem i det nya förbundet.
Den som är studerandemedlem i båda förbunden kommer bara att ha ett medlemskap i det nya förbundet.

 

Vilka krav måste man uppfylla för att kunna bli studerandemedlem?

Du som  bedriver studier för att avlägga en sådan examen som avser ekonomi, juridik, systemvetenskap, kommunikationsvetenskap, personalvetenskap eller samhällsvetenskap är välkommen som medlem. Du kan också bli medlem om du går en utbildning som inte ger en examen i ovan nämnda ämnen men som typiskt sett leder till arbete med arbetsuppgifter som brukar ankomma på dem som har sådan examen.

Vem kontaktar jag som tidigare medlem i Civilekonomerna vid frågor rörande lön, arbetsrätt och avtal?

Kontakta medlemsjouren på E-post: ombudsman@civilekonomerna.se
Telefon: 08-556 912 60, efter den 13 januari 2020: 010-303 75 00

Vem kontaktar jag som tidigare medlem i Civilekonomerna vid frågor rörande medlemskap?

Kontakta medlemsservice@hallonsaft.se  E-post: medlemsservice@civilekonomerna.se
Telefon:  08-556 912 70, efter den 13 januari 2020: 010-303 75 00

Vem på studentavdelningen kan jag höra av mig till med frågor?

Kontakta våra studentmarknadsansvariga Emma Waldo, emma.waldo@civilekonomerna.se  eller Lind Yu, linda.yu@civilekonomerna.se

Om det nya förbundet

Vad kommer det nya förbundet att heta och varför har ni valt namnet?

Vi bestämde att namnet skulle bygga på löftet om att du som medlem ska få utväxling på din akademiska utbildning, genom hela arbetslivet, från studenttiden till pensionen. Efter otaliga namnförslag, valde vi namnet Akavia. Kort för den akademiska vägen. Aka för akademi och via för väg. Akavia uttalas a:kavia.

När bildas det nya förbundet?

Det nya förbundet träder i kraft den 1 januari 2020.

Hur stort blir det nya förbundet?

Akavia samlar 130 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, personalvetare, IT-akademiker och kommunikatörer. Vi blir det näst största förbundet i SACO. 

Varför går Civilekonomerna och Jusek ihop?

Genom att bilda ett nytt förbund samlar vi kraften i våra organisationer. Att vi blir fler ger oss bättre möjligheter att påverka i frågor som är viktiga för alla våra medlemmar, men det innebär också att vi frigör resurser för att specialisera oss på våra yrkesgruppers unika behov. Många akademiker får idag inte tillräckligt bra utväxling på sin utbildning. 

 

Vad innebär samgåendet för mig som medlem?

Vi tror att det framförallt kommer att märkas på två sätt. Att vi blir fler ger oss mer kraft att påverka i frågor som är viktiga för alla våra medlemmar. Vi vill flytta fram positionerna på de arenor som påverkar våra medlemmars arbetsliv. 

 

Vilka frågor kommer det nya förbundet att driva?

En viktig utgångspunkt för det nya förbundet är att vara en pådrivande kraft i frågor som är viktiga för våra yrkesgrupper. Vi vill att alla våra yrkesgrupper ska få utväxling på den investering de gjort i sin akademiska utbildning. Med stöd i kunskap om våra olika professioners villkor vill vi finna nya och innovativa sätt att vara ett attraktivt stöd i akademikernas yrkesliv. 
 

Går inte expertkunskapen förlorad i ett förbund med flera medlemskategorier?

 Vi tror tvärtom att bildandet av ett nytt förbund kommer skapa möjligheter att stärka expertkunskapen om våra olika utbildningsgrupper. Genom att bilda ett gemensamt förbund frigör vi resurser för att ytterligare specialisera oss. Exempelvis kommer vi att inrätta nya tjänster med uppgift att ta fram kunskap utifrån medlemsgruppernas behov i arbetslivet.  

 

 

Vad vinner jag som student på det nya förbundet?

Det nya större förbundet ger oss en bättre möjligheter att verka för hög att svensk akademisk utbildning håller hög kvalitet. Vi kommer kunna erbjuda ännu vassare förmåner och viktigast en ännu bättre partner under hela din karriär.  
 

Vilket inflytande har studentmedlemmarna i det nya förbundet?

Den tionde ledamoten i förbundsstyrelsen är studerandesektionens ordförande eller, när denne har förhinder, vice ordföranden. Detta innebär att studenterna alltid är representerade med sina perspektiv. Studerandesektionen ska bevaka utbildningarnas kvalitet och utformning, studiesociala frågor och steget från utbildning till arbetsliv.

Vilka medlemsgrupper kommer det nya förbundet att ha?

Inledningsvis kommer förbundet att organisera omkring 100 000 yrkesverksamma medlemmar varav cirka 45 000 ekonomer, 23 000 jurister, 14 000 samhällsvetare, 11 000 akademiker inom IT, 5 000 personalvetare och 1 000 kommunikatörer. Tillkommer omkring 30 000 studerandemedlemmar inom samtliga utbildningsområden. 

Vad händer med Civilekonomtiteln i det nya förbundet?

Civilekonomtiteln förblir opåverkad av det nya förbundet. Etablerad praxis som du kan läsa om här fortsätter att gälla. 

Om dina förmåner

Vilka förmåner kommer det nya förbundet att erbjuda dig som i dag är studentmedlem i Civilekonomerna?

Under en övergångstid kommer du att behålla de förmånerna som du har i dag.  Läs mer om studentförmånerna här
 

Vad händer med min studentförsäkring (hemförsäkring) som jag som medlem i Civilekonomerna tecknat hos IF?

Som studentmedlem har du haft möjlighet att teckna en hemförsäkring via If. För dig fortsätter din
studenthemförsäkring att gälla tillsvidare. If återkommer med mer information.

Vilka studentförsäkringar kommer det nya förbundet att erbjuda?

Som studentmedlem kommer du kunna teckna en förmånlig studenthemförsäkring i Folksam. Mer info inom kort. Redan nu vet vi att det nya förbundet kommer erbjuda en hemförsäkring via Folksam. Du kommer att få mer information framöver vad det här erbjudandet innebär.