Och sen då? En reflektion mitt i kandidatuppsatsen