Ökad digitalisering ställer förändrade krav på medarbetarna