Ökad stress och press bland studenter – leder i vissa fall till utbrändhet