Vad gör en civilekonom eller ekonom?

De flesta som hör ordet ekonom tänker på siffror och kanske på att ekonomyrket är stabilt och innebär många valmöjligheter. Men hur ser det ut på arbetsmarknaden? Var arbetar civilekonomerna/ekonomerna/ och vad säger de egentligen själva om sin karriär efter examen?

Vi gör varje år en uppföljning tillsammans med högskolorna och universiteten för att ta reda på vad de som tagit en ekonomexamen gör tre år efteråt och hur de ser på sin utbildning.

Utbildning  

”Utbildningen gav mig en bra grund att stå på i min karriär” 

De allra flesta tycker att de har stor nytta av utbildningen i sitt nuvarande arbete. 86 procent av dem som tog examen 2011 hade företagsekonomi som huvudämne och de vanligaste inriktningarna var redovisning, marknadsföring och organisation. Bland nationalekonomerna är finansiell ekonomi, makroekonomi och internationell ekonomi de mest populära fördjupningarna.

Drygt en tredjedel av alla ekonomstudenter väljer att läsa en del av sin utbildning utomlands. De vanligaste länderna är USA och Kanada men många väljer också att läsa i Europa, Australien och Nya Zeeland. Aktuell utlandserfarenhet, liksom språkkunskaper, är en merit när du söker jobb.

 

Det första jobbet

”Jag blev positivt överraskad när jag fick stort ansvar och frihet direkt efter min examen.”

De allra flesta civilekonomer/ekonomer får jobb kort tid efter sin examen. Drygt 40 procent av dem som gick ut 2011 fick ett arbete redan innan de avslutade utbildningen och 90 procent hade jobb inom sex månader efter examen. En femtedel fick sitt första jobb genom kontakter som många fått genom praktikarbete, sommararbete eller genom att göra examensarbetet ute på ett företag.

Arbetsgivare söker personer som är engagerade och genuint intresserade av sitt område - och som hela tiden vill fortsätta att lära sig och utvecklas. Därför är det bra att ha relevanta sommar- och praktikjobb men också att du:

  • Tar vara på de möjligheter till nätverkande som du får genom studiebesök, arbetsmarknadsdagar, företagspresentationer, gästföreläsningar och andra aktiviteter under studietiden.
  • Engagerar dig i kårarbete, studentföreningar, fackförbund eller andra organisationer.
  • Satsar på språkstudier och/eller studier i andra ämnen, exempelvis inom beteendevetenskap.
  • Tar chansen att studera en termin eller ett år utomlands.

Arbetsuppgifter tre år efter examen

Civilekonomer/ekonomer är verksamma inom alla sektorer på arbetsmarknaden och de finns inom de mest skiftande arbetsområden och befattningar. De flesta arbetar inom privata företag och tre år efter examen arbetar mer än hälften inom fyra stora branscher:

  • Företagstjänster och då framför allt inom redovisning, revision, rådgivning och IT
  • Finansförmedling
  • Tillverkningsindustri
  • Parti- och detaljhandel
  • Många arbetar med rena ekonomiuppgifter som budgetering, ekonomisk planering, redovisning och revision. Fler vanliga arbetsområden är administration, försäljning och marknadsföring. Andra områden är finansvärlden och den offentliga förvaltningen. Tre år efter examen har 15 procent av civilekonomerna/ekonomerna någon form av chefsjobb och många av dem sitter också i ledningsgrupper.

Arbetslivet framöver

Tjugo år efter examen har de flesta civilekonomer/ekonomer högre befattningar som specialister, projektledare och chefer. Andra är konsulter och arbetar med verksamhetsutveckling. En stor grupp är företagsledare, en del för sina egna företag. Många civilekonomer/ekonomer byter inriktning under sitt arbetsliv, något som är möjligt eftersom utbildningen ger dig en bred kompetensbas. Det är också vanligt att man bygger på sin grundutbildning med specialinriktade kurser.