Fackliga kurser/utbildning

Sveriges Ingenjörer arrangerar de flesta av kurserna som riktar sig till förtroendevalda och dessa kan du gå på, även om du är medlem i ett annat Sacoförbund.

Grundkurs
Syftet med kursen är att ge dig som är ny förtroendevald en bra grund för att du ska kunna sköta ditt fackliga uppdrag. Kursen är två eller tre dagar och tyngdpunkten ligger på det fackliga uppdraget/rollen som förtroendevald. Vi går också genom det regelverk som styr det fackliga arbetet, kollektivavtal och de viktigaste arbetsrättsliga lagarna. Det finns även en interaktiv grundkurs hos flera förbund. Du hittar den till exempel på Sveriges Ingenjörers webbplats. Du behöver inloggningsuppgifter för att nå informationen, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Temakurser
Temakurserna är en halv till tre dagar och går djupare in på olika områden. På www.sverigesingenjorer.se kan du läsa mer om vilka temakurser som finns och som passar just dina behov. Även andra Sacoförbund har temakurser som är öppna för alla Sacoförbunds förtroendevalda. Du behöver inloggningsuppgifter för att nå informationen, hör av dig till oss så hjälper vi dig.Exempel på temakurser:

  • Löner/lönestatistik/förhandling
  • Jämställdhet/diskriminering
  • Arbetsmiljö
  • LAS – driftsinskränkning, outsourcing
  • Det svåra samtalet
  • Fackligt ledarskap
  • Vårda medlemmar och värva fler.

Snabbkurser
Både ombudsmännen och lokalföreningsrekryterarna kan vid behov ge snabbkurser till nya förtroendevalda. Snabbkurserna brukar ta ett par timmar och är tänkta att ge dig som är ny som förtroendevald ett hum om lagar, förhandlingar och lokalfackligt arbete i väntan på grundkursen.

Specialutbildning
Om så önskas kan våra ombudsmän komma till din Akademikerförenings styrelse och göra en skräddarsydd genomgång av olika frågor. För mer information kontakta ditt förbunds telefonjour eller din kontaktombudsman.