Fackliga kurser & utbildningar

Sveriges Ingenjörer arrangerar de flesta kurser som riktar sig till förtroendevalda. Du kan även gå kurserna som medlem i Civilekonomerna. 

Grundkurs
Syftet med kursen är att ge dig som är förtroendevald en bra grund för att du ska kunna sköta ditt fackliga uppdrag. Kursen är två eller tre dagar och ger både praktisk och teoretisk kunskap om rollen som förtroendevald och om de arbetsrättsliga regler du har att förhålla dig till i ditt uppdrag. Samtidigt får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med förtroendevalda från flera branscher. 

Temakurser
Temakurserna går djupare in på olika områden. På www.sverigesingenjorer.se kan du läsa mer om vilka temakurser som finns som passar dina behov. Du behöver inloggningsuppgifter för att nå informationen, hör av dig till oss så hjälper vi dig. Exempel på temakurser:

  • Lönekurs för dig som är löneförhandlare
  • Förhandlingsteknik
  • Fackets roll vid arbetsbrist – LAS
  • Fackligt ledarskap
  • Bättre arbetsmiljö
  • Samtalsmetodik i din fackliga roll

Snabbkurser
Både ombudsmän och föreningsutvecklare kan vid behov ge snabbkurser till nya förtroendevalda. Snabbkurserna brukar ta ett par timmar och är tänkta att ge dig som är ny som förtroendevald en orientering i villkoren för förhandling och lokalfackligt arbete i väntan på grundkursen.

Specialutbildning
Om så önskas kan någon av våra ombudsmän komma till din Akademikerförenings styrelse för genomgång i en viss fråga. För mer information maila: ombudsman@civilekonomerna.se.