Byta fackförbund

Vill du bli medlem i Civilekonomerna men redan är medlem i ett annat fackförbund?

Gör så här:

  1. Kontakta ditt nuvarande fackförbund och begär utträde. 
  2. När du vet vilket datum du är beviljad utträde ansöker du om medlemskap hos oss. Du kan fylla i vår medlemsansökan digitalt eller fylla i blanketten Medlemsansökan.
  3. Samtidigt bör du också ansöka om medlemskap i Akademikernas a-kassa. Byter du a-kassa får du räkna in din tidigare tid, förutsett att bytet sker utan uppehåll. Du kan låta Akademikernas a-kassa sköta bytet åt dig genom att fylla i Fullmakt för byte av a-kassa.

Om du redan är medlem i Akademikernas a-kassa så behöver du inte skicka in en ny ansökan. Du uppger bara i ansökan till Civilekonomerna att du redan är medlem, så kontaktar vi Akademikernas a-kassa och ser till att din a-kassafaktura slås samman med betalningen för ditt medlemskap i civilekonomerna.

Bra att tänka på vid byte av fackförbund

När du byter fackförbund så ta gärna kopior på dina utträdes-/ respektive inträdeshandlingar. Dessa kan vara bra att ha till hands om något skulle bli fel. Har du frågor eller vill du veta mer? Kontakta Civilekonomernas medlemsservice så hjälper vi dig.

 

Vad händer med min inkomstförsäkring om jag byter fackförbund?

Om du redan har en inkomstförsäkring och byter förbund till Civilekonomerna, så får du tillgodoräkna dig tiden från ditt gamla förbund. Du förlorar alltså ingen intjänad tid. Tänk på att du behöver byta till Akademikernas a-kassa som din a-kassa också. För att få ersättning från inkomstförsäkringen måste du vid arbetslöshet påbörja en ny ersättningsperiod hos Akademikernas a-kassa med karensdagar.

Fackligt stöd under övergångstiden

Under övergångstiden mellan ditt gamla förbund och Civilekonomerna så kan du ändå få en del stöd från oss. Du får som minst aktuell information, nyhetsbrev, karriärmagasinet Civilekonomen samt kortare rådgivning i exempelvis lönefrågor.