Några ord från ordföranden Lee Wermelin

Jag är för ett svenskt medlemskap i EU. Oavsett detaljer som inte alltid känns helt vettiga så delar jag grundsynen att EU finns till för att säkerställa fred i Europa. Kostnaden för att förhandla och kompromissa överstiger aldrig priset för ett krig. 

I likhet med EU:s fredsbevarande funktion i Europa har den svenska modellen till uppgift att skapa en väl fungerande arbetsmarknad. Rent konkret innebär den att arbetsgivare och arbetstagare organiserar sig och förhandlar istället för att gå in i konflikt.

Bara SAS strejken våren 2019 uppges ha kostat uppåt 100 miljoner kronor per dag – pengar som istället kunde ha använts till löner och investeringar. Sverige toppar listan över de demokratiska länder som har lägst antal konfliktdagar på arbetsmarknaden. Att vi har en så pass stabil situation i vårt land har vi i mångt och mycket den svenska modellen att tacka för, som tjänat både arbetstagare, företag och samhället i mer än 80 år.

En väl fungerande och organiserad arbetsmarknad är en bra bas att bygga sitt fackliga medlemskap på. Dock skiljer sig våra behov som akademiker åt från andra arbetsgrupper.

För vissa arbetstagare inom exempelvis vård eller tung industri är frågor om skiftgång och fysisk arbetsmiljö kanske viktigare än hur vi kan skapa balans i livet samtidigt som vi ständigt förväntas vara tillgängliga. För en akademiskt utbildad arbetstagare ser behoven ofta unika ut och förutsätter individuella lösningar där ändå styrkan av att samordna oss jämnar ut förhållandet mellan dig som fysisk person och ditt företag som juridisk person.

Som ekonomer är vi måna om att hushålla med knappa resurser och hitta smarta lösningar. Genom att gå ihop i en facklig organisation får vi möjlighet att dela på kostnaderna och på så sätt ha råd att bli företrädda av  de bästa juristerna och låta de skarpaste statistikerna hålla koll på vår löneutveckling. 

Själva lägger vi så mycket kraft på att skapa värde på vår arbetsplats att det kan vara svårt att hinna ta tillvara våra egna intressen såsom rättigheter och utvecklingsmöjligheter.

Genom att många av oss går ihop och bidrar blir ett medlemskap väldigt prisvärt med tanke på den trygghet, all den hjälp och de förmåner du får ta del av när du väljer Civilekonomerna som ditt fackförbund.

Lee Wermelin
Ordförande Civilekonomerna