Medlemsavgifter

Medlemsavgifter till Civilekonomerna och Akademikernas a-kassa. Samtliga belopp är kronor per månad.

Avgifter i Akavia from 1 januari 2020

(Jusek och Civilekonomerna bildar tillsammans det nya förbundet Akavia)
 

Medlemskap Avgift förbundet Avgift Akademikernas a-kassa Totalt
Ordinarie 270 110 380
Egna företagare 270 110 380
Nyexade (första året efter avslutad utbildning) 49 110 159
Reducerad inkomst* (under 9 000) 104 110 214
Reducerad avgift vid inkomst* (9 000 -18 000) 160 110 270
Avgift för anställd av utländsk arbetsgivare samt bosatt utomlands 104 110 214
Studerandemedlem** 0 - 0
Pensionärsmedlem*** 265 - 265

* Som inkomst avses summan av bruttolön, ersättningar från försäkringskassan, arbetslöshetskassa, inkomstförsäkring, avgångsvederlag och trygghetsavtal.

** Inkluderar återgång till studerandemedlem från yrkesverksamt medlemskap.

*** Avgiften för pensionärer avser ett år

 

Avgifter i Civilekonomerna tom 31 december 2019
 

Medlemskap Avgift förbundet Avgift Akademikernas a-kassa Totalt
Ordinarie 281 110 391
Ordinarie 65år1 212 - 212
Arbetslös 2 189 110 299
Utlandsanställd 3 189 110 299
Nyexad 4 89 110 199
Pensionär 20 - 20
Student 0 (110) Max 6 år
Dubbelansluten SULF 5 296 110 406
Reducerad avgift vid låg inkomst 6 89 110 199

 

1 - Efter 65 år upphör möjligheten att få ersättning från AEA och inkomstförsäkringen. Du behöver själv avsluta eventuell tilläggsförsäkring via Saco Folksam Försäkrings AB.  
2 - Anmäl till medlemsservice@civilekonomerna.se om du är heltidsarbetslös sedan minst två månader och inte får avgångsvederlag samtidigt.
3 -  Kontrollera med Akademikernas a-kassa (AEA), om du ska vara med i a-kassan eller inte.
4 - Det år du blir klar med dina studier och nästkommande år. Rabatten som nyexad medlem ges under en period efter avslutad grundexamen eller vid dispens av medlemsvillkoren.
5 - Medlemskap i både Civilekonomerna och Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), ditt medlemskap hos AEA sköts direkt via AEA.
6 - Inkomst under 20 020 kr (80 procent av a-kassans tak 25 025 kr). 

 

Ansökan om reducerad avgift vid låg inkomst

Om du har låg inkomst kan du få reducerad medlemsavgift. Med låg inkomst avses att din inkomst understiger 80 procent av a-kassans tak (25 025 kr) dvs under 20 020 kr brutto per månad. Möjligheten till reducerad medlemsavgift gäller alla medlemskap utom Dubbelansluten Sveriges universitetslärare och forskare, SULF. Ansökan om reducerad medlemsavgift skickas till medlemsservice@civilekonomerna.se 

Beslut om sänkt medlemsavgift gäller i minst fyra månader med start från och med månaden då ansökan inkommit till oss. Du kan få reducerad avgift som längst under 12 månader, därefter behöver du återkomma med en ny ansökan. 

Har du försäkrat din lön?

Som yrkesverksam medlem i Civilekonomerna ingår inkomstförsäkring i medlemskapet förutsatt att du är medlem i Akademikernas a-kassa (ingen annan a-kassa gäller). 

Tänk på att du själv ansöker om medlemskap hos Akademikernas a-kassa.