Medlemsvillkor

Civilekonomernas olika medlemskap har olika villkor knutna till sig. Här kan du läsa vad som gäller för just ditt medlemskap.

Ordinarie medlem        

För att bli medlem i Civilekonomerna ska du ha en utbildning i ekonomi motsvarande lägst kandidatexamen (180 högskolepoäng eller 120 poäng enligt det gamla systemet).

Du ska ha minst 90 högskolepoäng (60 poäng) i ett ekonomiskt ämne:

  • företagsekonomi
  • nationalekonomi
  • industriell ekonomi
  • ekonomisk historia
  • ekonomisk geografi
  • handelsrätt
  • logistik
  • service management
  • förvaltningsekonomi
  • turismvetenskap

Nyexad medlem

För att bli nyexad medlem behöver du uppfylla medlemsvillkoren för ordinarie medlemskap. Som nyexad medlem har du rabatt på medlemsavgiften och betalar endast 199 kronor i månaden inkl. a-kassa (110 kr). Rabatten gäller det år du tar/tog examen samt nästkommande år.

Studentmedlemskap, gratis

För att bli studentmedlem ska du studera på högskola eller universitet och ha som mål att uppfylla kraven för ordinarie medlemskap. Du kan vara studentmedlem till dess att du är klar med din examen, dock i högst sex år.

Frågor

Har du ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss. Ring 08-556 912 00.