Ekonomichef

Ekonomichefen leder ekonomiavdelningens arbete med att göra ekonomiska planer och utredningar och skapa styr- och kontrollsystem för att följa upp verksamheten. I arbetet ingår att sammanställa de ekonomiska resultaten och bedöma hur lönsamheten är genom att analysera kostnader och intäkter.

Arbetet kan också innebära att du är delaktig i arbetet med budgeten, som är en ekonomisk handlingsplan för en viss bestämd tidsperiod. Ekonomichefens roll kan vara att arbeta fram riktlinjer för hur budgeten ska se ut och bearbeta olika avdelningars budgetförslag.

Som ekonomichef ger du även råd till företagets olika avdelningar i frågor som rör ekonomi. Kanske handlar det om att lösa ett ekonomiskt problem som uppstått eller hjälp med skattefrågor. Ibland kan det vara din uppgift att utveckla befintliga ekonomisystem eller utforma ett helt nytt system för exempelvis rapportering. Ekonomichef kan ha personalansvar och sitter ofta i ett företags ledningsgrupp.