Rapporter

Rapporter

Civilekonomerna granskar löpande arbetsmarknaden för civilekonomer. I våra rapporter hittar du bl.a. information som är viktig för dig som är ny på arbetsmarknaden, hur karriär- och löneutvecklingen ser ut bland män och kvinnor, hur mycket ekonomers företag bidrar till samhällsekonomin och mycket mer.

Första stegen i karriären - ekonomer tre år efter examen 2017

Rapporten ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade år 2013 har tagit. Det är en riksomfattande rapport som beskriver ekonomer i arbetslivet tre år efter avslutade studier. Den är unik då den koncentrerar sig på personer med en examen i ekonomiska ämnen vid någon av Sveriges 22 av de totalt 24 svenska högskolor och universitet som erbjuder en sådan utbildning.

En kortversion av rapporten finns att ladda ner under Broschyrer & Guider.

Första stegen i karriären - Ekonomer tre år efter examen 2017

Rapporten ”Första stegen i karriären - Ekonomer tre år efter examen 2017” ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer examinerade år 2013 har tagit. Det är en riksomfattande rapport som beskriver ekonomer i arbetslivet tre år efter avslutade studier. Rapporten är unik då den koncentrerar sig på personer med en examen i ekonomiska ämnen vid någon av Sveriges 23 av de totalt 25 svenska högskolor och universitet som erbjuder en sådan utbildning.

 

Förväntad lön - en del av problemet

En studie om ekonomstudenters förväntade löner 1 och 5 år efter avslutade studier. 

Alla rapporter