Se över dina mål!

Vad är ditt mål det kommande året? Vilka nya arbetsuppgifter skulle du vilja utföra? Kan du tänka dig att ta ett större ansvar? Separera vad som är mål för verksamheten och vad som är dina egna mål. Diskutera dina mål tillsammans med din chef under ditt utvecklingssamtal.

Vad är ditt lönemål? Sätt upp ett mål för årets lönesamtal. Fundera över vilken höjning du vill ha och vad du blir nöjd med. Finns det finns andra värden som du sätter högt, som exempelvis utbildning eller möjligheten att arbeta mer hemifrån?
Vad är ditt långsiktiga mål? Fundera över var du vill befinna dig om 3-5 år. Hur ska du göra för att ta dig dit? Skriv ner dina mål och gör en handlingplan med deadlines. Vill du få till en förändring kan du inte vänta på att den ska komma till dig, du behöver ta tag i det själv.

Vad är ditt personliga mål? Vad vill du utveckla hos dig själv? Vill du bli en bättre ledare eller mer stresstålig? Genom att fundera över dina utvecklingsområden kan du själv ta ansvar för att göra något åt det.
Sätt SMARTA mål. När du formulerar ditt mål kan du med fördel använda SMART-principen, det vill säga att målet ska vara:

S = Specifikt, tydligt
M = Mätbart
A = Accepterat 
R = Realistiskt 
T = Tidssatt

För en mer jämställd lön! Ekonomer som är kvinnor tjänar i snitt 10,7 % mindre än än sina manliga kollegor. Ett extra tips till er kvinnor är därför att följa männens strategi och sätta ett högsta mål. Studier visar nämligen att kvinnor ofta har ett lägsta mål vid löneförhandlingen medan männen har ett högsta. 
 

Sidan är låst!

Bli medlem för att ta del av informationen på sidan. Är du redan medlem? Logga in

Bli medlem