Skriva examensarbete som uppdrag till en organisation eller självständigt?