får jag kalla mig civilekonom

får jag kalla mig civilekonom