hur många poäng för att vara civilekonom

hur många poäng för att vara civilekonom