hur många poäng för att vara civilekonom?

hur många poäng för att vara civilekonom?