kostnad: undervisningsavgifter: avgift: svensk medborgare: utländsk medborgare: CSN: Centrala studiestödsnämnden

kostnad: undervisningsavgifter: avgift: svensk medborgare: utländsk medborgare: CSN: Centrala studiestödsnämnden