Skriv, skriv, skriv!

Försök att minst en gång per år fundera över korta och långsiktiga karriärmål och skriv ner dem!

Anteckna löpande aktiviteter och resultat som du är nöjd med, på så sätt samlar du på dig bra exempel och argument inför nästa lönesamtal.

Under själva lönesamtalet:
Låt chefen föra anteckningar under samtalet och stäm gärna av att ni är på samma spår.
Be chefen skicka anteckningarna till dig efter samtalet och kolla att det stämmer överens med din uppfattning.
Återkoppla direkt om något inte stämmer.
Använd anteckningarna inför förberedelserna för nästa utvecklings- och lönesamtal.
 

Sidan är låst!

Bli medlem för att ta del av informationen på sidan. Är du redan medlem? Logga in

Bli medlem