För dig som jobbar på en högskola

Ta del av vår rapport Civilekonomer tre år efter examen.

En ljus framtid för ekonomstudenter

Ekonomer är efterfrågade, kanske mer än någonsin. Varannan student får jobb innan avslutad utbildning och hela nio av tio inom sex månader efter examen. Redan efter tre år har 87 % en fast anställning och var femte har lyckats bli chef. Civilekonomernas rapport Civilekonomer tre år efter examen 2019, med svar från över tusen ekonomstudenter som examinerades 2015 ger en ljus bild av framtiden.

Undersökningen har genomförts sedan 2000. Du som till exempel är utbildningsansvarig eller karriärvägledare på ett lärosäte kan använda rapporten som vägledning och stöd. Resultatet ger en djupare inblick i studenternas situation under studietiden, vägen till första jobbet och deras position på arbetsmarknaden efter tre år.

Medellön för vanligaste fördjupningarna

Medellön för vanligaste fördjupningarna

 

Ekonomutbildning leder till att 89% får jobb inom sex månader efter examen.

Ulrika Wallén, utredare vid Civilekonomerna

Ta del av materialet

Här kan du ta del av hela eller utvalda delar av undersökningen.

Få hela rapporten

Du får alla delar av undersökningen i en fullmatad rapport med svar från över tusen ekonomstudenter.

Ladda ner »

Se de viktigaste siffrorna

Här får du ett urval av resultaten från rapporten uppdelat på studietiden, första jobbet och tre år efter examen. 

Ladda ner »

Våra rapporter

Civilekonomerna genomför löpande undersökningar i frågor av intresse för våra medlemmar. Här kan du ta del av andra aktuella rapporter som förbundet tagit fram.