Trycksaker

Civilekonomerna undersöker ständigt hur medlemmars karriär, förutsättningar på arbetsmarknaden och arbetssituation ser ut. Här hittar du våra rapporter, broschyrer och presentationer från seminarier.

Trycksaker

Rapporter

Civilekonomerna granskar löpande arbetsmarknaden för civilekonomer. I våra rapporter hittar du bl.a. information som är viktig för dig som är ny på arbetsmarknaden, hur karriär- och löneutvecklingen ser ut bland män och kvinnor, hur mycket ekonomers företag bidrar till samhällsekonomin och mycket mer.

Första stegen i karriären - ekonomer tre år efter examen 2017

Rapporten ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade år 2013 har tagit. Det är en riksomfattande rapport som beskriver ekonomer i arbetslivet tre år efter avslutade studier. Den är unik då den koncentrerar sig på personer med en examen i ekonomiska ämnen vid någon av Sveriges 22 av de totalt 24 svenska högskolor och universitet som erbjuder en sådan utbildning.

En kortversion av rapporten finns att ladda ner under Broschyrer & Guider.

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015

Rapporten ”En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen” ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade år 2011 har tagit. Det är en riksomfattande rapport som beskriver ekonomer i arbetslivet tre år efter avslutade studier. Rapporten är unik då den koncentrerar sig på personer med en examen i ekonomiska ämnen vid någon av Sveriges 23 av de totalt 25 svenska högskolor och universitet som erbjuder en sådan utbildning. 

Se även vår presentationsfilm om rapporten här

 

Förväntad lön - en del av problemet

En studie om ekonomstudenters förväntade löner 1 och 5 år efter avslutade studier. 

Alla rapporter

Din Löneguide, 2018

Din lön påverkas av din erfarenhet, prestation och löneutvecklingen på arbetsmarknaden. Alla faktorer kan du inte styra över, men genom att förbereda till lönesamtal ökar du dina chanser att få rätt lön. Läs vår guide!

Första stegen i karriären

Ett urval av det bästa från rapporten Första stegen i karriären - ekonomer tre år efter examen 2017. Rapporten i sin helhet finns att ladda ner under Rapporter.

Guide: Balans i yrkeslivet

Var fjärde ekonom lider idag av sömnproblem och 34 procent tror sig inte kunna arbeta som de gör dag utan att jälsan på sikt påverlas negativt. I den här guiden ger vi dig tips på hur du kan nå bättre balans i livet. 

Alla broschyrer & guider

Seminariematerial

Allt seminariematerial