"Just nu vill jag lära mig så mycket som möjligt"

Sommarjobb och ett öppet sinne kan ta dig långt. Det är Sofia Nyrén ett bevis på. Hennes bästa råd till dig som är nyexad är att ställa frågor. Vi ställde några till henne.

Hur fick du första jobbet?
Det började med att jag sommarjobbade på min nuvarande avdelning under två somrar. Det var ett väldigt bra sätt att få inblick i arbetsuppgifter och arbetssätt men också för att få en känsla för företagskulturen och det sociala. När min examen närmade sig tog jag kontakt med gruppen och fick då göra deras färdighetstest och case. 
 
Vad innebär det att jobba som Senior Associate på PwC Corporate Finance?
Att jobba i gruppen Valuation & Analysis är väldigt varierande eftersom man jobbar med olika typer av bolag och branscher, men också olika typer av projekt. Projekten pågår generellt sett under några veckor, vilket innebär att man arbetar under högt tempo och ofta med flera saker samtidigt. Ibland jobbar man dessutom tillsammans med andra grupper och avdelningar, vilket gör att man utvecklas utöver sitt eget kompetensområde. 
 
Hur ser en dag på jobbet ut för dig?
Eftersom jag typiskt sett jobbar med flera projekt samtidigt, börjar jag med att planera hur jag ska lägga upp dagens arbete för att kunna leverera i tid. Jag ägnar största delen av dagen åt att arbeta med Excelmodeller och rapporter i Powerpoint, men det blir också en del avstämningsmöten med projektledare och kund. 

Har du några framtida mål?
Just nu vill jag lära mig så mycket som möjligt, så mitt mål är att ta vara på den möjlighet till en bred utveckling som PwC har att erbjuda. 

Vilka är dina bästa råd till den som är nyexad?
Att vara öppen för att lära sig saker och att inte vara rädd för att ställa frågor. Ibland kan man som nyexaminerade känna sig dålig om man inte förstår allt från början, men då glömmer man att de man jobbar med har flera år av erfarenhet. Jag tror att om man accepterar att man är ny på jobbet gör det att man kan bli mer mottaglig för att lära sig allt det nya. 

 

Namn: Sofia Nyrén
Ålder: 25
Arbetsgivare: PwC
Jobbar som: Senior Associate på PwC Corporate Finance
Min utbildning: Civilekonomprogrammet, Lunds Universitet
Inriktning: Corporate Financial Management
Examensår: 2014