Hur viktigt är val av inriktning?

Det är lätt att dras med i vad andra vill, utan att man hinner ställa sig själv frågan vilken inriktning man faktiskt vill ta. Samtidigt ger en kandidatexamen i företagsekonomi en bred grund att stå på, så hur viktigt är det egentligen att välja rätt inriktning?

Sandra Wallin, business analyst, Tieto, Fredrik Nilsson, professor i företagsekonomi på Uppsala universitet, Nina Forsblad, karriärrådgivare på Civilekonomerna och Susanne Winberg Krakowski, ekonomi licentiat på Stockholm Business School diskuterar hur valet av inriktning påverkar dina karriärmöjligheter. 

Civilekonomerna vill hjälpa dig som student att lättare ta klivet ut till arbetslivet.

Se fler filmer här »